+7 (905) 200-45-00
inforussia@lio.ru

Украинский язык

Дитяча Бiблiя у 365 оповiданнях

Усi 365 розповiдей цiєї книги (по однiй розповiдi на кож- ний день) – це переказ Бiблiї, яка мiстить у собi шiстдесят шiсть книг i створювалася рiзними людьми протягом сто- лiть. Бiблiя складається з двох основних роздiлiв – Старого Заповiту, написаного давньоєврейською мовою, та Нового Заповiту, написаного давньогрецькою мовою, яку розумiли всi жителi Римської iмперiї за часiв життя Iсуса на землi.
Ua